Khách hàng CƠ QUAN Việt Lâm >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Việt Lâm, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Việt Lâm, H. Vị Xuyên, T. Hà GiangĐịa chỉ
1UBND thị trấn nông trường Việt LâmJXG5+M87, QL2, TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
2Công An Khu Vực Việt LâmJXJ4+8HM, TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
3Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Thị Trấn Việt LâmJXG5+FC6, QL2, TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
4Thôn Vạt Xã Việt Lâm , Huyện Vị Xuyên , Tỉnh Hà GiangJWFQ+GFH, Unnamed Road, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
5Siêu thị Điện máy XANH Việt LâmTT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang 20000
6Trường Mầm Non Họa MiJXH6+3G9, QL2, TT. NT Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
7Bệnh Viện Điều Dưỡng Và Phục Hồi Chức NăngPVFR+MV3, Xã Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
8Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Hà Giang Khu AViệt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang
9Trạm Y Tế Xã Việt LâmMW3J+5H7, Việt Lâm, Vị Xuyên, Hà Giang