Khách hàng CƠ QUAN Thanh Thủy >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Thanh Thủy, H. Vị Xuyên, T. Hà Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Thanh Thủy, H. Vị Xuyên, T. Hà GiangĐịa chỉ
1Cửa khẩu Thanh ThủyWVP2+83P, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang
2Thanh ThủyThanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang
3Trạm y tế Xã Thanh ThủyWV97+P25, Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang