Khách hàng CƠ QUAN Pờ Ly Ngài >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Pờ Ly Ngài, H. Hoàng Su Phì, T. Hà Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Pờ Ly Ngài, H. Hoàng Su Phì, T. Hà GiangĐịa chỉ
1UBND xã Pờ Ly NgàiPJHC+2HP, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Hà Giang
2Trạm y tế xã pờ ly ngàiPJHC+599, Pờ Ly Ngài, Hoàng Su Phì, Hà Giang