Khách hàng CƠ QUAN Hồ Thầu >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Hồ Thầu, H. Hoàng Su Phì, T. Hà Giang

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Hồ Thầu, H. Hoàng Su Phì, T. Hà GiangĐịa chỉ
1UBND Xã Hồ ThầuỦy ban nhân dân, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang
2Ủy ban nhân dân xã hồ thầuJJFJ+8Q5, ĐT197D, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang
3Chiêu Lầu ThiMJ63+C4H, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang
4TYT Hồ ThầuTrạm Y tế, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hà Giang