<< Tin Tức

Danh Sách 5 Chùa, địa chỉ tâm linh tại Huyện Mèo Vạc Tỉnh Hà Giang

Danh Sách 5 Chùa, địa chỉ tâm linh tại Huyện Mèo Vạc Tỉnh Hà Giang Địa chỉ
1Thôn Hấu Chua6CCR+W94, Giàng Chú Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam
2Tri Ân Tự227 tổ 2, TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam
3tt. Mèo Vạctt. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam
4Mèo VạcMèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam
5Cà Chua ĐớCà Chua Đớ, Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

1.Thôn Hấu Chua

Địa chỉ: 6CCR+W94, Giàng Chú Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Hình ảnh Thôn Hấu Chua

(22) Bài đánh giá Thôn Hấu Chua từ khách:

Bá Hậu Bùi Một vùng núi còn nghèo
4 /5
Cảnh Vũ Hoang sơ
3 /5
Kevin Tu Quy Thanh Cảnh quan đẹp, mang bản sắc dân tộc độc đáo.
5 /5
duong Khoa Bán vé sông nho quế
5 /5
Linh Linh OK.đường vào hơi xa
5 /5

2.Tri Ân Tự

Địa chỉ: 227 tổ 2, TT. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Hình ảnh Tri Ân Tự

() Bài đánh giá Tri Ân Tự từ khách:

3.tt. Mèo Vạc

Địa chỉ: tt. Mèo Vạc, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Hình ảnh tt. Mèo Vạc

() Bài đánh giá tt. Mèo Vạc từ khách:

4.Mèo Vạc

Địa chỉ: Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Hình ảnh Mèo Vạc

() Bài đánh giá Mèo Vạc từ khách:

5.Cà Chua Đớ

Địa chỉ: Cà Chua Đớ, Giàng Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang, Việt Nam

Hình ảnh Cà Chua Đớ

() Bài đánh giá Cà Chua Đớ từ khách: